O nas – Informacje o Hamitherm

corporateNajczęściej mierzoną zmienną procesu jest w tym momencie temperatura. Dotychczasowe badania wskazują, że spośród wszystkich zarejestrowanych danych procesowych, około 60% jest związanych z temperaturą.

Pomiar temperatury w zastosowaniach przemysłowych odbywa się głównie za pomocą termopar i rezystancyjnych detektorów temperatury. Zarówno termopara, jak i termometr rezystancyjny wykrywają zmiany temperatury przy użyciu sygnałów niskiego napięcia. Każdy element obwodu elektrycznego niezdolny do zachowania integralności, właściwości elektrycznych i elektromagnetycznych obwodu będzie miał negatywny wpływ na sygnał wyjściowy. Dlatego też właściwe projektowanie i produkcja wszystkich komponentów obwodu pomiarowego są warunkiem koniecznym realizacji i zachowania dokładności pomiaru obserwowanej temperatury.

Firma Hamitherm powstała z myślą o dostarczaniu złączy termoparowych i złączy RTD projektowanych i produkowanych w taki sposób, aby spełniały wysokie standardy dokładności i stabilności.

Ponadto firma Hamitherm zdecydowała się zaopatrywać jedynie producentów OEM, jak:

• Producenci czujników
• Producenci oprzyrządowania
• Sprzedawcy i firmy dostawcze działający na szeroką skalę.

Zaletą dla klientów Hamitherm jest to, że nie będą narażeni na konkurencję ze strony oryginalnego producenta, w przypadku wyceny dużych projektów.