Technologia – Możliwości

Technology - CapabilitiesMożliwości technologiczne Hamitherm
Aby sprostać wciąż rosnącym wymaganiom rynku i spełniać ambitne obietnice złożone swoim klientom, Hamitherm dba o ciągły wysoki poziom zapasów.

Jednocześnie dzięki wewnętrznej zdolności produkcyjnej, jak i dzięki sieci wysoko wykwalifikowanych sprzedawców, jesteśmy w stanie podwoić nasze moce produkcyjne o ponad 100% w okresie 1 do 2 miesięcy.